Välj en sida

Privat policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du vissa av dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dessa uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post kurs@hillacademy.se

För fullständig information om vår hantering av dina personuppgifter se vår Integritetspolicy