Välj en sida

Integritetspolicy

HillAcademy.se och my.hillacademy.se ägs och drivs av Top of The Hill AB. Vår verksamhet drivs i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation. Läs mer om GDPR på datainspektionen.se

Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, hanterar, använder och lagrar dina personuppgifter via vår hemsida https://hillacademy.se samt https://my.hillacademy.se.

Top of The Hill AB är personuppgiftsansvarig för webbplatserna och tjänsterna som erbjuds på sajten HillAcademy.se med subdomän (omnämnda som ”Vi”, ”oss” och ”vår” i denna integritetspolicy).

Våra kontaktuppgifter:
  • Sajt: HillAcademy.se
  • Kursportal med butik: my.hillacademy.se
  • Ägare: Top of The Hill AB
  • E-post: kurs@hillacademy.se
  • Postadress: Gyllenstiernsgatan 7, 115 26 Stockholm

Det är viktigt att informationen vi har kring dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela oss om dina personuppgifter (t ex ”e-post”) ändras genom att e-posta oss på kurs@hillacademy.se

Med ”dig” och ”du” menas användare av våra tjänster och besökare till våra webbplatser.

Vad vi samlar in om dig, syftet bakom datainsamlingen samt hur vi hanterar dina personuppgifter

Med personuppgifter menas alla typer av information som går att använda för att identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserade data. När du besöker våra webbplatser och använder våra tjänster kan vi komma att hantera följande personuppgifter som är knutna till dig:

  • Kommunikation: Detta inkluderar alla typer av meddelanden som du skickar till oss via vår hemsida, via e-post, genom sociala medier och alla andra typer av textmeddelanden. Vi hanterar den informationen i syfte att kommunicera med dig och sparar den med laglig grund för att kunna bevisa hur kommunikationen sett ut i händelse av rättslig tvist.
  • Kunddata som relaterar till alla typer av köp, beställningar och bokningar av våra varor och tjänster. Det inkluderar ditt namn, fakturaadress, leveransadress, e-post, företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, fullständig adress, kvitto och referens på köp samt kontokortsuppgifter via tredjepart. Vi hanterar den informationen för att genomföra och fullfölja avtalet som ingås mellan dig och oss i samband med att du genomför ett köp, en bokning och/eller en beställning via våra webbplatser.
  • Användardata inkluderar information kring hur du använder våra webbplatser och tjänster. Vi hanterar denna data för att upprätthålla säkerheten och driften av våra webbplatser och tjänster, för att göra säkerhetskopior av våra webbplatser och/eller databaser samt för att möjliggöra publicering och administrering av våra webbplatser, tjänster och företagets administrativa uppgifter.

Om känslig information: Vi samlar inte in någon känslig information om dig. Känslig information handlar om detaljer kring etnicitet, religion, sexuella preferenser, politisk åskådning, information om din hälsa inklusive genetiska och biometriska data. Vi samlar heller inte in någon data kring domar eller rättsliga prövningar.

Vi kan tvingas att häva din bokning, ditt köp, din order om du av någon anledning inte kan ge oss personuppgifter som krävs (enligt lag) för att fullfölja villkoren i avtalet mellan oss i samband med ett köp, en bokning och/eller en beställning. Du blir underrättad av oss om detta skulle inträffa.

Personuppgifterna som vi samlar in kommer endast att användas i det syfte de samlats in för. Vill du veta mer om detta kan du e-posta oss via kurs@hillacademy.se för mer information.

Vi kan komma att hantera dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke i de fall där laglig grund finns, eller det finns ett krav på oss att göra det för att följa gällande lagar och regler.

Lagring av data

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det finns legitima skäl i enlighet med varför de samlades in från början. Det inkluderar även vad som krävs enligt bokföringslagen. För att bestämma hur lång tid det är nödvändigt för oss att spara din persondata tittar vi på mängden data, syftet och graden av känslighet av personuppgifterna, risken för obehörig åtkomst och om vi kan uppnå det avsedda syftet på andra sätt, samt för om det råder rättsliga förpliktelser i sammanhanget.

Bokföringslagen gör gällande att vi måste behålla grundläggande information om våra kunder i 7 år efter bokföringsdatumet. Det inkluderar kontaktuppgifter, ekonomisk information, transaktionsinformation samt identitet. Du kan be oss radera dina personuppgifter. Kontakta oss via e-post kurs@hillacademy.se gällande sådan radering. I dessa fall kan vi välja att anonymisera dina personuppgifter, så att de inte längre kan kopplas till dig. Det sker i statistik-, analys- och servicesyfte, vilket också innebär att vi har obegränsad möjlighet att använda den anonymiserade informationen utan att meddela dig.

Dina rättigheter

Gällande lagstiftning ger dig rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära ändring av felaktiga personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, invända mot hantering av dina personuppgifter, begära ett utdrag av dina personuppgifter, ta tillbaka medgivande gällande hur dina personuppgifter hanteras och begära en begränsning i hur dina personuppgifter behandlas. Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss på e-post kurs@hillacademy.se. Du kommer inte behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter, men vi kan komma att ta ut en avgift om din begäran är tydligt ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan vi neka din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan komma att begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa dina rättigheter att få åtkomst till dina personuppgifter eller nyttja någon av dina andra rättigheter. Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rättighet att ta del av dem. Vi kan också komma att kontakta dig för att få mer information om din begäran för att kunna göra processen snabbare.

Vi försöker återkomma till alla berättigade begäranden inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din begäran är komplex eller om du har flera begäranden. I ett sådant fall kommer vi meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar din data har du möjlighet att framföra ett klagomål till Datainspektionen. Kontakta oss då först via e-post kurs@hillacademy.se så att vi har möjlighet att föra en dialog med dig och svara på dina frågor.

Tredjepartslänkar

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredjepart. Notera att du kan komma att godkänna deras användarvillkor om du klickar på de länkarna. Det innebär att de kan samla in och dela dina personuppgifter. Vi har ingen kontroll över dessa tredjepartstjänster eller deras integritetspolicys och tar heller inget ansvar för dem. Vi rekommenderar därför att du läser igenom integritetspolicys hos dessa tredjeparter noga.

Ändringar av denna integritetspolicy

Den här integritetspolicyn kan uppdateras regelbundet vid eventuella förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi rekommenderar därför att du läser igenom den med jämna mellanrum.

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att inga cookies laddas när du besöker våra webbplatser och tjänster. Om du väljer att blockera alla cookies kan det påverka funktionaliteten och möjligheten att använda våra webbplatser och tjänster. För mer information gällande vår Cookie Policy läs här: https://my.hillacademy.se/cookie-policy

Kontakt och frågor

Vill du ha kontakt med oss gällande ändring, klagomål, justering av personuppgifter eller liknande är du välkommen att e-posta oss på kurs@hillacademy.se

Uppdaterad 2020-12-22