Välj en sida

Användarvillkor

När du använder denna webbplats och kursportal: my.hillacademy.se, godkänner du dessa användarvillkor samt förbinder dig att följa villkoren för användning. Tillsammans med vår integritetspolicy styr de här användarvillkoren vår relation med dig i förhållande till din användning av my.hillacademy.se som butik och kursportal. I det fall någon tveksamhet råder gäller användarvillkoren även för huvuddomänen hillacademy.se.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda my.hillacademy.se eller hillacademy.se.

Begreppet ”oss” eller ”vi” avser Top of The Hill AB, ägare till domänen my.hillacademy.se och hillacademy.se med dess tillhörande information, kurser och online-program. Termen ”du” hänvisar till användaren av vår(a) webbplats(er).

FÖR NYTTJANDET AV DENNA WEBBPLATS GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet på denna webbplats ska ses som allmän information. Det kan ändras utan föregående meddelande.

Kursplattformen vänder sig till individer, betalaren kan vara en konsument eller ett företag. För att köpa kurs hos oss måste du ha fyllt 18 år. Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för köp som görs av dig, eller någon som agerar på dina vägnar, via webbplatsen. Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för dina egna behov och för lagliga ändamål.

Ditt köp är personligt och får inte delas med andra!
Att göra det är ett brott mot våra användarvillkor och resulterar i omedelbar avstängning från tjänsten. Ingen återbetalning sker.

När du köper en onlinekurs av oss får du tillgång till den under en begränsad period, vanligtvis 30 dagar. Den första dagen på din period börjar räknas från dagen då du köpte kursen.

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, intellektuell egendom, layout, utseende, framvisande och grafik.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi undantar oss allt ansvar för sådana felaktigheter.

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer Top of The Hill AB eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som är bortom Top of The Hill ABs kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation av oss eller att vi stödjer de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång utan avbrott. Men Top of The Hill AB ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Användning av information eller materialet på denna webbplats sker helt och hållet på egen risk, som vi inte kan hållas ansvarig för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.

Misstanke om otillåten användning av denna webbplats, kopiering eller plagiat innebär direkt avstängning från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Ansvarsbegränsning
Webbplatsen HillAcademy.se och kursportalen med butik my.hillacademy.se samt tillhörande tjänster drivs av Top of The Hill AB.

Vi vill absolut se att du når framgång med det du företar dig, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier. Vår plattform förmedlar information om hur man kan tänka, välja och agera för att öka chansen till att få framgång i sitt arbetsliv och sitt liv. Du som mottagare och användare av den här informationen är själv ansvarig för dina val och ageranden i alla avseenden; såväl praktiska, ekonomiska som legala.

Med förhoppning om att du får mycket glädje av kursplattformen hälsar vi dig varmt välkommen!

Uppdaterad 2020-12-22